โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้ลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้ลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

กลุ่มเป้าหมาย :
– วัคซีน Pfizer , Covavax เข็มที่ 1 คลิก https://bit.ly/3pM1sHQ
– วัคซีน Pfizer , Covavax เข็มกระตุ้น (เข็มที่ 2,3,4,5) คลิก https://bit.ly/3s9n1Fj

Scroll to Top