Author name: ผู้ดูแลระบบ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการ …

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ” Read More »

ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุดและเสื่อมสภาพฯ

ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงลปร …

ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุดและเสื่อมสภาพฯ Read More »

แผนการดำเนินงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ. …

แผนการดำเนินงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ขอประ …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ขอประ …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ขอประ …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศประกวดราคาซื้อฯ และประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ฯ

ประกาศประกวดราคาซื้อฯ และประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประกาศจั …

ประกาศประกวดราคาซื้อฯ และประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ฯ Read More »

ประกาศประกวดราคาซื้อฯ และประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติฯ

ประกาศประกวดราคาซื้อฯ และประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประกาศจั …

ประกาศประกวดราคาซื้อฯ และประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติฯ Read More »

ประกาศประกวดราคาซื้อฯ และประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปฯ

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเร …

ประกาศประกวดราคาซื้อฯ และประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปฯ Read More »

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้วย จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก …

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »

Scroll to Top