ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 (ช่วง 7 วันอันตราย)

Scroll to Top