ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 99 รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก  จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 99 รายการ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ-ลงวันที่-3-กุมภาพันธ์-2566

Scroll to Top