Author name: กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  รพ.องครักษ์ เปิดรับสมัครระหว่า …

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข Read More »

รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งฯ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเภสัชกรช …

รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งฯ ระดับชำนาญการพิเศษ Read More »

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขอาวุโส)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนัก …

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขอาวุโส) Read More »

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 5 แ …

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. Read More »

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนคร …

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว Read More »

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้า …

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข Read More »

รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 12 อัตรา Downlo …

รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ Read More »

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ …

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สสจ.นครนายก ประก …

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว Read More »

Scroll to Top