กันยายน 2023

กิจกรรมบูรณาการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการพัฒนาทักษะชีวิตการคุมกำเนิด การป้องกันความเสี่ยงต่างๆในวัยรุ่น เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

การประชุมหารือการดำเนินโครงการ “ การพัฒนาความร่วมมือและนโยบายแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างนิเวศของการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในภาวะเปราะบางระดับพื้นที่ ”

Scroll to Top