Author name: กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลองครักษ์ เปิดรับสมัครระ …

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข Read More »

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนาย …

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อครั้งที่ 1

Scroll to Top