กรกฎาคม 2023

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก แบบเลขที่ ๕๔๑๙ และเพิ่มเติมฐานรากพื้นที่ต่างระดับ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยจังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเ …

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก แบบเลขที่ ๕๔๑๙ และเพิ่มเติมฐานรากพื้นที่ต่างระดับ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

พิธีลงนาม (MOU) บันทึกข้อตกลง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก และรับมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก แบบเลขที่ ๕๔๑๙ และเพิ่มเติมฐานรากพื้นที่ต่างระดับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาเพิ่ม ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

แบบเปิดเผยราคากลาง บัญชีรายการวัสดุก่อสร้าง ปร.๔ ปร.๕ ป …

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก แบบเลขที่ ๕๔๑๙ และเพิ่มเติมฐานรากพื้นที่ต่างระดับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาเพิ่ม ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก Read More »

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถักตามแบบมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๕๔๑๙ ขนาดกว้าง ๐.๗ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยจังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเ …

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถักตามแบบมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๕๔๑๙ ขนาดกว้าง ๐.๗ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ตามแบบมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๕๔๑๙ ขนาดกว้าง ๐.๗ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาน้อย ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

แบบเปิดเผยราคากลาง บัญชีรายการวัสดุก่อสร้าง ปร.๔ ปร.๕ ป …

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ตามแบบมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๕๔๑๙ ขนาดกว้าง ๐.๗ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาน้อย ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก Read More »

Scroll to Top