จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม …

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 Read More »

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566)

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาค …

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 Read More »

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิก …

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 Read More »

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม …

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 Read More »

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยาย …

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 Read More »

ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลวัตต์พีค (kWp) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคา …

ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลวัตต์พีค (kWp) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลวัตต์พีค (kWp)

ด้วยจังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ม …

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลวัตต์พีค (kWp) Read More »

Scroll to Top